No.186 ชีวิตมหัศจรรย์วัยเกษียณ

No. 186

ชีวิตมหัศจรรย์วัยเกษียณ

วัยเกษียณมิใช่หยุดทำงาน อยู่บ้าน เที่ยว แต่เป็นช่วงเวลาชีวิตที่น่ามหัศจรรย์ที่สุด เพราะถึงเวลาแล้วที่เราจะปรับแต่งชีวิตตามที่เราต้องการ ปลดพันธนาการ ค้นหาสิ่งใหม่ ใส่ใจตัวเองให้มาก และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับชีวิต

1. ทบทวนชีวิตที่ผ่านมา: เกิดอะไรขึ้น ส่วนไหนหายไป ส่วนไหนมากเกิน

2. กำหนดบทบาท และวางเป้าหมายชีวิตในช่วงนี้(60-90ปี): หลายหมวก หลายบทบาท ต้องการทำอะไร ระดับไหน

3. กำหนดมาเป็นตารางเวลา เพื่อการเรียนรู้ และทำกิจกรรมตามที่ต้องการ: กล้าๆ ออกจากพื้นที่สบายเดิมๆ ท้าทายตัวเอง พบกับโลกใหม่ ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ต้องสมบูรณ์แบบ เพียงแค่สวยงาม

4. ใส่ใจดูแลสุขภาพกาย-ใจ: อาหารสุขภาพ ออกกำลังที่ถูกต้องเหมาะสม พักผ่อนเพียงพอ อารมณ์ดี

5. หางานที่รัก มีอิสระ ไม่กดดัน: งานที่สนุก มีความหมาย สร้างคุณค่า

6. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเอง คนใกล้ชิด และสังคม: เข้าใจ ยอมรับ ไม่ทะเลาะ

7. พัฒนามิติด้านจิตวิญญาณ: ไม่สะสม เป็นผู้ให้ สร้างบุญกุศล(ทาน ศีล ภาวนา) พร้อมเตรียมตัวตาย

เพื่อนๆหลายคนก็กำลังเข้าสู่วัยเกษียณกันแล้ว เรามาเตรียมตัวเพื่อพบกับชีวิตอันน่ามหัศจรรย์กันนะครับ

รักจากหมอคิม

17 กุมภาพันธ์ 2563

No. 185 ออกแบบชีวิตที่ไม่เกษียณ

No. 185

ออกแบบชีวิตที่ไม่เกษียณ

ในยุคที่คนมีอายุยืนขึ้น การกำหนดให้เราเกษียณงานที่ 55 หรือ 60 ปี แบบเดิม จะตามมาด้วยปัญหาใหญ่หลวง ยิ่งมีชีวิตอยู่ยาวถึง 90-100 ปี ดังนั้นเราจึงต้องรีบปรับวิธีคิดและวางแผนชีวิตช่วงนี้กันใหม่ ด้วยการ “ไม่เกษียณ” เพื่อลดปัญหาที่จะตามมา คือ

– เงินที่สะสม เงินสวัสดิการ เงินบำนาญ จะไม่พอใช้: เวลาใช้เงินนานขึ้น ค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้น

– สุขภาพจิต และสมองเสื่อมถอยลง: เงินไม่พอใช้ เข้าสังคมลดลง ใช้สมองน้อยลง

เราสามารถออกแบบชีวิตที่ไม่เกษียณได้ด้วยการ

1. หางานที่ให้เวลายืดหยุ่นเหมาะกับตัวเรา: งานนอกเวลา งานอิสระ งานที่บ้าน ธุรกิจส่วนตัว

2. หางานที่อยากทำ ใจรัก มีความหมาย ให้คุณค่า สนุก ใช่ตัวเรา: ต้องค้นหาตัวตนให้เจอ ใจกล้าๆ ท้าทายตัวเอง ออกจากพื้นที่เดิมๆ

3. เปิดโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ โอกาสใหม่ สังคมใหม่ สถานที่ใหม่: สะสมองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายที่จะช่วยเราทำงาน หรือใช้ชีวิตที่เราออกแบบนั้นได้ดีขึ้น

4. ใช้เวลาให้สมดุลกับชีวิต: สุขภาพ ความรัก ความสัมพันธ์ การพักผ่อน และจิตวิญญาณ

เพื่อนๆครับ การทำงานก็คือการใช้ชีวิตแบบหนึ่ง สาเหตุที่หลายคนรอคอยช่วงเวลาเกษียณ ไม่ใช่เพราะไม่อยากทำงาน แต่เป็นเพราะเขา “ไม่ชอบ-เกลียดงานที่ทำ” หรือเป็นเพราะเขา “ถูกงานควบคุมจนไม่สามารถบริหารเวลาให้ยืดหยุ่นตามที่ต้องการได้” ดังนั้นถ้าได้ศึกษา วางแผน และออกแบบชีวิตในช่วงเกษียณนี้ใหม่ เราก็สามารถมีความสุขกับชีวิตที่ไม่เกษียณได้ครับ

รักจากหมอคิม

10 กุมภาพันธ์ 2563

No.184 ทำงานที่ใช่เรา

No. 184

ทำงานที่ใช่ตัวเรา

การรู้จักตัวเองนั้นมีความสำคัญมาก รู้ว่าชอบทำอะไร ไม่ชอบทำอะไร ทำอะไรได้ดี ทำอะไรแล้วหมดแรง ซึ่งจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จ และมีความสุขกับชีวิต

MBTI(Myer-Briggs Type Indicator) เครื่องมือค้นหาบุคลิกภาพลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล สามารถช่วยให้เรารู้จักตัวเราเองได้ดีขึ้น สร้างความมั่นใจ และเป็นแนวทางให้เราเลือกทำงานที่ใช่ตัวเราได้ดีขึ้น

เครื่อมือนี้จะแบ่งบุคลิกภาพลักษณะของคนออกเป็น 4 มิติ

1. คนชอบเข้าสังคม(E-Extraversion) กับ คนไม่ชอบเข้าสังคม(I-Introversion)

2. คนรับรู้ข้อมูลชัดๆด้วยระบบประสาทสัมผัส(S-Sensing) กับ คนรับรู้ของมูลด้วยการหยั่งรู้จากภายใน และจิตนาการ(N-Intuitive)

3. คนใช้ความคิดเชิงตรรกะ วิเคราะห์ ที่เป็นรูปธรรม(T-Thinking) กับ คนใช้ความรู้สึก เห็นใจ เข้าใจคุณค่า ที่เป็นนามธรรม(F-Feeling)

4. คนยึดระเบียบ กฎเกณท์ วางแผนการ(J-Judging) กับ คนยืดหยุ่น ปรับตัว ยอมรับ(P-Perceiving)

เมื่อทำแบบทดสอบ MBTI ออกมาแล้ว จะได้บุคลิกภาพคนที่แตกต่างกัน 16 รูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้เรารู้จักตัวเอง จุดแข็ง จุดอ่อน และสามารถเลือกทำในสิ่งที่ใช่ตัวเราได้ดีขึ้น

สามารถแบ่งกลุ่มบุคลิภาพให้เข้าใจง่ายๆได้ 4 กลุ่มดังนี้

1. คนมีแบบแผนเคร่งครัด(Traditionalist): คือคนที่มี S และ J ตัวอย่างงาน เช่น นักการเงิน

2. คนชอบเสพประสบการณ์(Experiencer): คือคนที่มี S และ P ตัวอย่างงาน เช่น นักบริหารดำเนินการ

3. คนดีในแบบอุดมคติ(Idealist): คือคนที่มี N และ F ตัวอย่างงาน เช่น นักบริหารงานบุคคล

4. คนชอบคิดเจ้าหลักการ(Conceptualizer): คือคนที่มี N และ T ตัวอย่างงาน เช่น นักวางแผนกลยุทธ์-การตลาด

เครื่องมือ MBTI มีความละเอียดและสามารถนำไปใช้ได้อีกมากมาย เพื่อนๆลองหาแบบทดสอบวัดได้ทางอินเตอร์เน็ต เมื่อได้มาแล้วก็นำมาศึกษาต่อดูว่า บุคลิภาพที่ใช่เรานั้น จะนำไปปรับใช้ในการเลือกงานที่ทำได้อย่างไร หรือทางที่ดีก็ขอคำปรึกษาจากโค้ช MBTI ก็จะสะดวกขึ้นมากเลยครับ

รักจากหมอคิม

3 กุมภาพันธ์ 2563

No.183 มันคือ…จุดจบของค่าเฉลี่ย

No. 183

มันคือ…จุดจบของค่าเฉลี่ย

Todd Rose ป.เอก Human Development ตำแหน่ง Director of the Mind, Brain and Education Program; Harvard Graduate School กล่าวว่า

“ค่าเฉลี่ยที่เกี่ยวกับคนนั้น มันใช้ไม่ได้เเล้ว”

เพราะมนุษย์เรานั้นมีความเป็น “ปัจเจก”(individuality) สูง หรือกล่าวได้ว่า ทุกคนมีความแตกต่างกันมากจน ค่าเฉลี่ยที่เกี่ยวกับคนนั้นไม่มีความหมายอะไรเลย รวมทั้งพฤติกรรมของคนๆนั้น ก็มักจะไหลไปตามบริบทณขณะนั้น

ดังนั้นระบบการศึกษา ระบบการทำงาน จะต้องออกแบบการรับ มอบงาน พัฒนา และประเมินให้เหมาะสมกับแต่ละคน และดึงศักยภาพคนๆนั้นออกมาให้มากที่สุด ไม่ใช้ค่าเฉลี่ยเหมาโหล เพราะนอกจากจะไม่เกิดประสิทธิผลแล้ว ยังด้อยประสิทธิภาพอีกด้วย

เพื่อนๆครับ ถ้าอยากดังต้อง “แตกต่าง และโดดเด่น” จะทำแบบแห่ตามค่าเฉลี่ย คงไม่ได้แล้วครับ

รักจากหมอคิม

27 มกราคม 2563

No.182 ชีวิตที่ดีต้อง “ไม่กลัว”

No.182

ชีวิตที่ดีต้อง “ไม่กลัว”

Jean Case ผู้บุกเบิกธุรกิจ American online และประธานบริหารหญิงคนแรกของ National Geographic Society บอกหลักการ 5 ข้อ ที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากความกลัว และมีชีวิตที่ดีได้อย่างที่เราจะไม่ต้องมาเสียใจภายหลัง

1. สร้างแผนเดิมพันที่ยิ่งใหญ่(Make a big bet): ฝันใหญ่ ตั้งคำถาม หาทางเป็นไปได้ โดยเริ่มจากจุดที่ยืนอยู่

2. ออกจากพื้นที่สบาย โอบรับความเสี่ยง(Be hold, Take risks): ความเสี่ยงเหมือนการผจญภัย เป็นโอกาสที่ต้องคว้ามาทดลอง

3. เรียนรู้จากความล้มเหลวให้มากที่สุด(Make failure matter): ความล้มเหลวคือ กระบวนการเรียนรู้เล็กๆ ที่นำสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาว

4. เปิดตัวเองสู่โลกกว้าง(Reach beyond your bubble): ค้นหาความจริง พันธมิตรใหม่ ลดอคติ

5. เปลี่ยนสิ่งที่กลัวให้กลายเป็นเรื่องเร่งด่วน(Let urgency conquer fear): ถ้าไม่รีบทำตอนนี้ อาจพลาดโอกาส อย่าคิดเยอะ ลงมือทำตอนนี้เลย

เพื่อนๆครับ ถ้าไม่อยากเสียใจในช่วงท้ายของชีวิต เพราะความกลัวขวางกั้นไม่ให้เราทำหลายสิ่งที่อยากทำในชีวิต ให้รีบใช้หลักการ 5 ข้อนี้ตอนนี้เลยนะครับ

รักจากหมอคิม

20 มกราคม 2563

No.181 ปรับเปลี่ยนนิสัย เพื่อชีวิตใหม่ที่ต้องการ

No. 181

ปรับเปลี่ยนนิสัย เพื่อชีวิตใหม่ที่ต้องการ

Sean D. Young ศาสตราจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว และ ผู้อำนวยการ Center of Digital Behavior จาก UCLA ได้นำเสนองานวิจัยที่แสดงถึงการปรับเปลี่ยนนิสัย เพื่อสร้างชีวิตใหม่ที่เราต้องการ

1. จาก ความฝัน ปรับมาเป็น เป้าหมายระยะยาว – สั้น ปรับมาเป็น ขั้นปฏิบัติเล็กๆ ที่ทำได้ง่ายทุกวัน

2. พาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางผู้คนที่มีความฝันเหมือนกัน เพื่อรับพลังสนับสนุน

3. หาเหตุผลตอบตัวเองให้ได้ว่า ความฝันนี้มันสำคัญกับเรามากแค่ไหน เพื่อเป็นแรงจูงใจ

4. สร้างสิ่งแวดล้อมให้ง่ายต่อการปฏิบัติ ตัดอุปสรรคที่รบกวนออกให้หมด

5. แสดงพฤติกรรมว่าเราเป็นสิ่งที่เราต้องการนั้น แล้วสมองจะตอบสนองให้เราเอง

6. ให้รางวัลตัวเองเมื่อทำได้เสร็จในแต่ละ ขั้น เป้าหมาย และความฝันที่ตั้งเอาไว้

7. ไม่พยายามอดกลั้นข่มทับนิสัยไม่ดี แต่ให้สร้างนิสัยที่ดีทดแทนลงไป

ขออวยพรให้เพื่อนๆสามารถสร้างนิสัยที่ดี เพื่อชีวิตใหม่ที่ต้องการในปีใหม่นี้นะครับ

รักจากหมอคิม

13 มกราคม 2563

No.180 เปลี่ยน “คำสาป” ให้เป็น “ของขวัญ” เมื่อชีวิตต้องอยู่ถึง 100 ปี

No.180

เปลี่ยน “คำสาป” ให้เป็น “ของขวัญ” เมื่อชีวิตต้องอยู่ถึง 100 ปี

จากหนังสือ “100 year life” ซึ่งเคยรีวิวไปใน No.137 แต่เนื่องจากชอบมาก จึงกลับมาอ่านและรีวิวเป็นอีกเวอร์ชั่นให้อ่านกันครับ

อายุยืน 100 เป็นได้ทั้ง “ของขวัญ” ที่มอบให้เราได้ใช้ชีวิตได้นานขึ้น และเป็นได้ทั้ง “คำสาป” ที่ทำให้เราต้องทนทุกข์กับชีวิตต่อไปอีกนานขึ้น จะเป็นแบบไหนนั้น ขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวรับมือกับช่วงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยาวนาน

“ชีวิต 3 ช่วง” คือ เรียน-ทำงาน- เกษียณเร็ว(อายุ 55-60-65 ปี) จะต้องเปลี่ยนเป็น “ชีวิตหลายช่วง” คือ เรียน-ทำงาน-เรียน-ทำงาน-พัก-สำรวจ-ทำงาน- เรียน-ทำงาน-พัก-เรียน-ทำงาน……..เกษียณช้าลง(อาจถึงอายุ 80 ปี) ซึ่งลักษณะและรูปแบบงานจะเปลี่ยนแปลงไปตลอด

การสะสม “สินทรัพย์” มีความจำเป็นมาก และจะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อันได้แก่

1. สินทรัพย์ที่จับต้องได้ เช่น เงิน-ทอง

2. สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ แบ่งออกเป็น

2.1 สินทรัพย์ที่นำไปสร้างมูลค่า – ความรู้ ทักษะความชำนาญ ทั้งวิชาชีพ วิชาคน เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนชื่อเสียง และการยอมรับ

2.2 สินทรัพย์ที่สร้างพลังชีวิต – สุขภาพกาย-ใจ ความแข็งแรง ความรัก ความสัมพันธ์ที่ดี

2.3 สินทรัพย์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิต – การรู้จักตัวเอง การเปิดตัวสู่โลกภายนอก หาประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ หาเพื่อนเครือข่ายใหม่ๆ การรู้จักและสร้างเป้าหมาย-เส้นทางชีวิตที่เป็นตัวเอง

เพื่อนๆครับ อายุถึง 100 ปี มีโอกาสเป็นไปได้มาก รีบเตรียมตัวเพื่อรับของขวัญ ไม่งั้นคำสาปมาแน่ครับ

รักจากหมอคิม

6 มกราคม 2563