No.191 หยุดซื้อของ ออกไปใช้ชีวิตดีกว่า

No. 191

หยุดซื้อของ ออกไปใช้ชีวิตกันดีกว่า

เพื่อนๆลองสำรวจของในบ้านซิครับว่า มีอะไรมากมายที่เราซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ เก็บจนรกบ้าน เรามีความสุขอยู่เพียงช่วงที่ซื้อเท่านั้น หลังจากนั้นเราแทบไม่ได้ลิ้มรสชาติของมันอีกเลย แล้วความสุขก็เจือจางหายไป

การมีข้าวของมากมายที่บ้าน นอกจากไม่ค่อยได้ใช้แล้ว เรายังต้องคอยมากังวล และเหนื่อยล้ากับการจัดเก็บ ดูแล รักษา พื้นที่บ้านใช้สอยก็น้อยลง แถมถ้าเกิดไฟไหม้ บ้านก็จะถูกเผาไปอย่างรวดเร็ว

James Wallman นักอนาคตศาสตร์ นักเขียนหนังสือขายดี นักพูด TedX เสนอให้เรามาสนใจกับ “การออกไปใช้ชีวิต” หาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองและคนที่เรารัก ซึ่งจะนำพามาซึ่งความสุข ความรัก ความประทับใจ พัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ มองเห็นโลกกว้าง และโอกาสใหม่ๆ

เพื่อนๆครับ ก่อนที่จะซื้อของทุกครั้ง พิจารณาเสียก่อนว่ามันจำเป็นไหม หรือซื้อเพียงเพราะความอยาก (need or want) ลองสำรวจของที่มีอยู่ในบ้านก่อนว่าสามารถนำมาใช้ทดแทนได้หรือไม่ เราจะสามารถมีเงินเก็บมากขึ้น ทำงานน้อยลง มีเงิน มีเวลา ไปหาประสบการณ์ ไปใช้ชีวิตที่เราชอบกับคนที่เรารัก แล้วเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ

รักจากหมอคิม

13 เมษายน 2563

No.190 หนทางสู่ความหมายของการมีชีวิต

No. 190

หนทางสู่ความหมายของการมีชีวิต

ไบรอัน ไวส์ จิตแพทย์ชาวอเมริกัน ประธานกิตติคุณแห่งจิตเวชศาสตร์ ศูนย์การแพทย์เมาท์ไซไน ผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในการบำบัดผู้ป่วยด้วยวิธี สะกดจิตย้อนอดีตระลึกชาติ(Pastlife regression therapy) การบำบัดจิตโดยใช้ธรรมะในการรักษา(Spiritual psychotherapy) และเป็นนักเขียนหนังสือขายดีติดระดับเบสเซลเลอร์

• ชีวิตที่มีความหมาย คือ ชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความกรุณา ทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้าง

• การได้รู้รากความเป็นมาของชาติก่อนหน้า จะช่วยเยียวยาความสัมพันธ์ บาดแผล และความปวดร้าว ที่เราเก็บกดสั่งสมเอาไว้ และมาปรากฎในชาตินี้ได้

• ความสุขเกิดจากภายใน ไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกหรือต้องอาศัยคนอื่น เราจะอ่อนแอและเจ็บปวด ถ้าเอาความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย และความสุขของเรา ไปขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนอื่น อย่าเอาอำนาจของเราไปยกให้ใครเป็นอันขาด จงใช้ชีวิตอย่างมีอิสรภาพ

• ภาพที่ปรากฎอยู่ตรงหน้าเรา แท้จริงคือกระจกที่สะท้อนตัวเรา

• สร้างความสมดุล ประสานสอดคล้อง ระหว่างสมองกับหัวใจ หมั่นฟังเสียงภายใน(inner voice) และญาณทัศนะ(intuition)

• จงหาคุรุ พุทธะ ที่อยู่ในตัวเรา และจงเป็นคุรุ พุทธะ อย่างแท้จริง

• ฝึกฝนการเจริญสติ สัมปชัญญะ สมาธิ ฟังอย่างลึกซึ้งทั้งเสียงภายในและเสียงของคนที่อยู่ตรงหน้า เจริญพรหมวิหารธรรม(เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) ค้นพบความสว่างสดใสของจิต พัฒนาโพธิ ก้าวสู่พุทธะ

เพื่อนๆครับ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ คือ “หนทางสู่ความหมายของการมีชีวิต”

รักจากหมอคิม

6 เมษายน 2563

No.189 ซกเชน วิถีแห่งการรู้แจ้ง

No. 189

ซกเชน วิถีแห่งการรู้แจ้ง

เชอเกียม นัมไค นอร์บุ พระลามะทิเบต เกิดปี ค.ศ. 1938 ได้รับการฝึกฝนตามประเพณีของลามะกลับชาติมาเกิดโดยสมบูรณ์ ปัจจุบันเป็นนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทิเบต เป็นหนึ่งในคุรุซกเชนระดับสูงที่ยังมีชีวิตอยู่ เดินทางสอนซกเชนไปทั่วโลก

ซกเชน คือ วิถีแห่งการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ เปิดดวงตาภายในเพื่อสังเกตตัวเอง เลิกมองหาแสงสว่างแห่งการตรัสรู้จากภายนอก แต่จุดไฟแห่งดวงประทีปภายใน เจริญสติ-สัมปชัญญะ ฝึกปฏิบัติให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน รับรู้ ยอมรับ เข้าใจ ปล่อยวาง ไม่ตัดสิน ไม่ยึดติด เข้าถึงปัญญาญาณแห่งความว่างทุกปรากฏการณ์ ไม่ต้องพยายาม ผ่อนคลาย ตื่นรู้และตื่นตัวอยู่ทุกขณะ

รักจากหมอคิม

9 มีนาคม 2563

No.188 รู้ก่อนตายไม่เสียดายชีวิต

No. 188

รู้ก่อนตายไม่เสียดายชีวิต

ดร.กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล ป.เอกด้านภาษาศาสตร์(ทิเบต) จากสหรัฐอเมริกา อดีตอาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นประธานมูลนิธิพันดารา และผู้ก่อตั้งศูนย์ขทิรวัน สถานปฏิบัติธรรมแบบทิเบต

คำถาม: เตรียมตัวตายไปเพื่ออะไร

คำตอบ: เพื่อให้วาระสุดท้ายไม่น่าหวาดกลัว ไม่ทุรนทุราย ไม่ยึดติด สามารถประคองจิตให้มีสติ สงบ ปล่อยวาง เพื่อจิตที่แยกจากกายนั้น จะได้เดินทางอย่างราบรื่นสู่สัมปรายภพ

บาร์โด หมายถึง สภาวะหรือภพที่อยู่ระหว่างกายตายกับการเกิดใหม่ หรือเรียกอีกอย่างว่า อันตรภพ/ชีวิตหลังตาย(บาร์โด1-3) และระหว่างการเกิดกับการตาย(หมายถึงภพชาตินี้-บาร์โด4)

บาร์โดแห่งการตาย(บาร์โด1): เริ่มตั้งแต่เจ็บหนักหรือเจ็บเฉียบอันนำไปสู่การตาย ธาตุภายในเริ่มเสื่อมสลาย ไปจนถึงการสิ้นชีวิต

บาร์โดแห่งความเป็นธรรมดา(บาร์โด2): เกิดขึ้นเมื่อจิตกับกายแยกจากกัน

บาร์โดแห่งการถือกำเนิด(บาร์โด3): ช่วงที่กำลังรอไปเกิดใหม่

บาร์โดแห่งชีวิต(บาร์โด4): ช่วงใช้ชีวิตในภพชาตินี้

สิ่งที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนตาย

1. ศึกษาและปฏิบัติธรรม(บาร์โด4) การทำสมาธิ การเจริญสติ-สัมปชัญญะ พรหมวิหารธรรม และการปล่อยวางทุกสิ่ง นอกจากการฝึกปฏิบัติเจริญภาวนาในช่วงตื่นแล้ว ยังต้องฝึกซ้อมในช่วงยามหลับ และฝันด้วย

2. ศึกษาทำความเข้าใจเรื่องบาร์โด(บาร์โด1-3) เพื่อการมีสติ รู้ตัว และรับมือได้อย่างถูกต้อง ไม่หวาดกลัว ไม่หนี ไม่ปฏิเสธ

เพื่อนๆครับ ความตายเป็นสิ่งที่แน่นอน แต่การตายของแต่ละคนนั้นไม่แน่นอน จะตายดีหรือไม่ดีนั้น อยู่ที่การเตรียมตัวอย่างถูกต้อง และหมั่นฝึกฝนอย่างต่อเนื่องครับ

รักจากหมอคิม

2 มีนาคม 2563

No.187 หลักการสู่ความสำเร็จ

No. 187

หลักการสู่ความสำเร็จ

หนังสือน่าอ่านอีกเล่มของ Ray Dalio ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จระดับท๊อปของอเมริกา นักเขียนหนังสือขายดี Principles

ชีวิตของเรานั้นมีค่ายิ่งนัก เราจึงต้องตัดสินใจกำหนดเส้นทางเดินชีวิต แล้วก็กล้าๆทำตามนั้น

ชีวิตเหมือนการผจญภัย ที่เราต้องเปิดใจ ยอมรับความจริงที่อยู่ตรงหน้า ก้าวข้ามขอบมุ่งมั่นสู่ความฝันท้าทายกับความเสี่ยง เรียนรู้จากความผิดพลาด อย่างไม่ลดละเลิก

หลัก 5 ข้อสู่ความสำเร็จของชีวิต

1. สร้างเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับชีวิต(Goals):

2. เผชิญหน้ากับปัญหาที่มาขวางกั้น(Problems):

3. วิเคราะห์ค้นหาสาเหตุของปัญหานั้น(Diagnosis):

4. วางแผนเพื่อกำจัดปัญหานั้น(Design):

5. ลงมือทำตามแผนนั้นจนสำเร็จ(Do it):

เราต้องระวังอุปสรรคที่มาจากตัวเราเอง 2 ประการ คือ

อัตตา ยึดมั่น ทนงตน(Ego barrier):

ความไม่สามารถมองได้รอบด้าน(Blind spot barrier):

เราจึงควรยอมรับจุดอ่อน ความไม่สมบูรณ์ และข้อผิดพลาดต่างๆของตัวเรา มองหาผู้ร่วมงานเก่งๆ มีความหลากหลาย เชื่อถือได้ เปิดใจ รับฟังความแตกต่าง มองในมุมของเขา ให้ความร่วมมือ รวมทั้งขอความช่วยเหลือ

เพื่อนๆครับ ความสำเร็จแท้จริงแล้วมิได้อยู่ที่ปลายทาง แต่อยู่ระหว่างทางของการต่อสู้ร่วมกันกับคนที่เรารัก ซึ่งช่วยให้เราได้พัฒนาและเติบโตขึ้น รวมทั้งสร้างความผูกพันธ์ที่มีความหมายให้กับชีวิตเรา และนี่คือ “รางวัลชีวิต” ที่แท้จริงครับ

รักจากหมอคิม

24 กุมภาพันธ์ 2563

ป.ล. ขอบคุณ อาจาย์ธงชัย โรจน์กังสดาล สำหรับของขวัญปีใหม่เล่มนี้ครับ

No.186 ชีวิตมหัศจรรย์วัยเกษียณ

No. 186

ชีวิตมหัศจรรย์วัยเกษียณ

วัยเกษียณมิใช่หยุดทำงาน อยู่บ้าน เที่ยว แต่เป็นช่วงเวลาชีวิตที่น่ามหัศจรรย์ที่สุด เพราะถึงเวลาแล้วที่เราจะปรับแต่งชีวิตตามที่เราต้องการ ปลดพันธนาการ ค้นหาสิ่งใหม่ ใส่ใจตัวเองให้มาก และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับชีวิต

1. ทบทวนชีวิตที่ผ่านมา: เกิดอะไรขึ้น ส่วนไหนหายไป ส่วนไหนมากเกิน

2. กำหนดบทบาท และวางเป้าหมายชีวิตในช่วงนี้(60-90ปี): หลายหมวก หลายบทบาท ต้องการทำอะไร ระดับไหน

3. กำหนดมาเป็นตารางเวลา เพื่อการเรียนรู้ และทำกิจกรรมตามที่ต้องการ: กล้าๆ ออกจากพื้นที่สบายเดิมๆ ท้าทายตัวเอง พบกับโลกใหม่ ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ต้องสมบูรณ์แบบ เพียงแค่สวยงาม

4. ใส่ใจดูแลสุขภาพกาย-ใจ: อาหารสุขภาพ ออกกำลังที่ถูกต้องเหมาะสม พักผ่อนเพียงพอ อารมณ์ดี

5. หางานที่รัก มีอิสระ ไม่กดดัน: งานที่สนุก มีความหมาย สร้างคุณค่า

6. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเอง คนใกล้ชิด และสังคม: เข้าใจ ยอมรับ ไม่ทะเลาะ

7. พัฒนามิติด้านจิตวิญญาณ: ไม่สะสม เป็นผู้ให้ สร้างบุญกุศล(ทาน ศีล ภาวนา) พร้อมเตรียมตัวตาย

เพื่อนๆหลายคนก็กำลังเข้าสู่วัยเกษียณกันแล้ว เรามาเตรียมตัวเพื่อพบกับชีวิตอันน่ามหัศจรรย์กันนะครับ

รักจากหมอคิม

17 กุมภาพันธ์ 2563

No. 185 ออกแบบชีวิตที่ไม่เกษียณ

No. 185

ออกแบบชีวิตที่ไม่เกษียณ

ในยุคที่คนมีอายุยืนขึ้น การกำหนดให้เราเกษียณงานที่ 55 หรือ 60 ปี แบบเดิม จะตามมาด้วยปัญหาใหญ่หลวง ยิ่งมีชีวิตอยู่ยาวถึง 90-100 ปี ดังนั้นเราจึงต้องรีบปรับวิธีคิดและวางแผนชีวิตช่วงนี้กันใหม่ ด้วยการ “ไม่เกษียณ” เพื่อลดปัญหาที่จะตามมา คือ

– เงินที่สะสม เงินสวัสดิการ เงินบำนาญ จะไม่พอใช้: เวลาใช้เงินนานขึ้น ค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้น

– สุขภาพจิต และสมองเสื่อมถอยลง: เงินไม่พอใช้ เข้าสังคมลดลง ใช้สมองน้อยลง

เราสามารถออกแบบชีวิตที่ไม่เกษียณได้ด้วยการ

1. หางานที่ให้เวลายืดหยุ่นเหมาะกับตัวเรา: งานนอกเวลา งานอิสระ งานที่บ้าน ธุรกิจส่วนตัว

2. หางานที่อยากทำ ใจรัก มีความหมาย ให้คุณค่า สนุก ใช่ตัวเรา: ต้องค้นหาตัวตนให้เจอ ใจกล้าๆ ท้าทายตัวเอง ออกจากพื้นที่เดิมๆ

3. เปิดโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ โอกาสใหม่ สังคมใหม่ สถานที่ใหม่: สะสมองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายที่จะช่วยเราทำงาน หรือใช้ชีวิตที่เราออกแบบนั้นได้ดีขึ้น

4. ใช้เวลาให้สมดุลกับชีวิต: สุขภาพ ความรัก ความสัมพันธ์ การพักผ่อน และจิตวิญญาณ

เพื่อนๆครับ การทำงานก็คือการใช้ชีวิตแบบหนึ่ง สาเหตุที่หลายคนรอคอยช่วงเวลาเกษียณ ไม่ใช่เพราะไม่อยากทำงาน แต่เป็นเพราะเขา “ไม่ชอบ-เกลียดงานที่ทำ” หรือเป็นเพราะเขา “ถูกงานควบคุมจนไม่สามารถบริหารเวลาให้ยืดหยุ่นตามที่ต้องการได้” ดังนั้นถ้าได้ศึกษา วางแผน และออกแบบชีวิตในช่วงเกษียณนี้ใหม่ เราก็สามารถมีความสุขกับชีวิตที่ไม่เกษียณได้ครับ

รักจากหมอคิม

10 กุมภาพันธ์ 2563